Aanvraag formulier

Heeft u een vraag aan ons? Vul hieronder het formulier in:

Ik wil geïnformeerd worden over:
Huwelijksvoorwaarden / Samenlevingscontract
(Levens)testament
Verklaring van erfrecht / executele
Afwikkeling nalatenschap
Verdeling na echtscheiding / samenleving
Levering / hypotheek
Uitgifte in erfpacht / afkoop bloot eigendom
Oprichting onderneming / stichting / vereniging
Wijziging statuten

overig, te weten:

Nadere toelichting op uw keuze:

bedrijfsnaam: *

De heer
Mevrouw

achternaam:

voorvoegsels:

voorletters:

adres:

postcode:

woonplaats:

telefoon: *

e-mailadres: *

NOTARIAAT DE GIER

 

Statenlaan 1
2582 GA Den Haag
T 070 306 04 57
E info@notariaatdegier.nl

 
T 070 306 04 57